News
What is #NordicBots?
Documentation
The Crew
Former Crew

 
 
Sign Up
Downloads
Login
Request Password

 
 
Request a bot
Available bots
Natasha Bots
Channel Information
Channel Statistics
Channel Logs
Request Information
Channel Violations
Channel Suspends

 
 
Homepage
Service Stats
Service Graphs

 
 
Rules
Q FAQ

    
 
 
  NordicBots Documentation

Language: English Hungarian Danish French Finnish Brazilian Portugese Dutch Polish Swedish German Norwegian Romanian Spanish 

NordicBots Dokumentasjon

Introduksjon

Velkommen til NordicBots dokumentasjonsside! Denne siden skal innholde all informasjon du trenger for å requeste/bruke våre boter. Nedenfor finner du en innholdsliste, klikk på emnet du ønsker mer informasjon om.:

Generell informasjon - Viser generell info om botene våre. Går i detalj når det gjelder å requeste, identifisere, brukertilgang, osv.

Globale kommandoer - Lister alle kommandoer som ikke er kanalrelaterte.

Kanalrelaterte kommandoer - Lister alle kommendoer en kan få bruk for på en kanal.

Kanalinstillinger - Viser alle tilgjengelige kanalinstillinger.

Offentlige kommander - Viser komandoer tilgjengelige for alle, og litt info ang. "stemmer" , sitater, utløsere, kommandochar osv.

Generell informasjon

Få en bot

Dersom du ikke har en bot i kanalen fra før, men vil ha en, kan du requeste. Requester kan gjøres fra Webrequest. Før du requester, ber vi deg lese våre Regler nøye! Du kan requeste fra IRC ved å joine #NordicBots og bruke /msg NB-Request request <chan> <botnick> <email>. En må være autha med Q for å kunne requeste.

Flytt boten din til en annen kanal

Hvis du vil flytte boten din fra en kanal til en annen, må du joine #NordicBots og skrive: !move #oldchan #newchan. Bare eiere kan flytte en bot. Når du flytter boten, vil den beholde de samme kanalinstillingene og den samme brukerlisten (inkludert stats). Hvis du ikke vil beholde stats, kan du spørre en i crewet om å resette dem..

Bytte bot

Dersom du vil ha en bot med et annet nick, kan du lett bytte den med en annen tilgjendelig ved å skrive /msg <bot> CHANGEBOT <chan> <newbot> Før du prøver å skifte bot, vennligst sjekk liste over ledige boter her. Alle instillinger vil forbli som de var.

Fjerne boten

Når kanalen blir stengt, ikke brukt, eller du rett og slett bare ikke trenger boten mer, vennligst join #NordicBots og skriv: !remove <chan> <reason> for å fjerne boten. Kun eiere kan fjerne boten fra en kanal.

Kanal suspendert?

Dersom du bryter reglene våre Eller noen andre i kanalen din gjør det, kan det hende vi suspenderer kanalen din. Dette betyr at boten blir fjernet fra kanalen i vanligvis 7 dager, men beholder dine innstillinger/brukere. Dersom kanalen ikke blir ususpendert innen denne tidsrammen, blir boten automatisk fjernet. Eiere i kanalen vil få en e-post ang. suspenderingen. Du kan sjekke om din kanal er suspendert her. Dersom kanalen din er suspendert, og du vil ha tilbake boten, vennligst join #NordicBots og spør en i crewet om å ususpendere din kanal.

Identifikasjon

Våre boter kjenner deg igjen fra din Q-AUTH (din AUTH i Quakenets Q bot). For å bruke kommandoer i våre båter, må man være authed med Q først. Etter du har gjort det, vil du ha muligheten å bruke de kommandoer du finner på siden her. Dersom boten sier at den ikke gjenkjenner deg, sier at du ikke er authed, eller at du ikke har tilgang, prøv den følgene kommandoen:

/msg <bot> IDENT

Merk: du mottar ikke noe svar fra botene etter du har brukt denne kommando. (du mottar bare en notice som sier at boten nå vil sjekke om du er authed). Prøv å bruke kommandoene igjen noen få sekunder etter, og alt burde fungere fint. Skulle du ha problemer, så nøl ikke med å spørre etter hjelp i #NordicBots.

Brukernivåer

Nivået av en bruker sier hvor mye han kan gjøre på kanalen. Følgene nivåer er tilgjengelige:

VennBlir ikke straffet for å gjøre 'slemme ting' (som å floode eller reklamere).
VoiceKan bruke VOICE-kommandoen for å få voice (+v) på kanalen, og blir automatisk voicet hvis CHANSET 'autovoice' er aktivert.
OpKan bruke OP-kommandoen for å få op (+o) på kanalen, og blir automatisk oppet dersom CHANSET 'autoop' er aktivert.
MasterKan forandre forskjellige kanalinstillinger via CHANSET kommandoen. Kan legge til brukere med nivåene Friend, Voice eller Op.
OwnerHar full kontroll over kanalen. Kan legge til brukere med nivå Master og Owner.

De fleste tillatelser er nedarvet, dvs. at noen med Op-tilgang ikke blir straffet for å gjøre 'slemme ting', og kan bruke voice-kommandoen for å få Voice (+v) i en kanal.

top

Globale Kommandoer

Følgende kommandoer kan brukes med /msg <bot> <command>, f.eks: /msg <bot> help

Kommandoer tilgjengelige for alle

HELPViser full hjelp til en spesifikk kommando.
IDENTIdenfitiserer deg som en spesifikk bruker i boten (nyttig hvis en har authed med Q etter å ha joinet dine kanaler).
SHOWCOMMANDSLister alle kommendoer som er tilgjengelige for deg - ADVARSEL: Det er mange!
VERSIONViser den gjeldene versjonen av vår botservice.
WHOAMIForteller hvem boten mener du er.

Kommandoer tilgjengelige kun for brukere authed med Q (og gjenkjent som så av våre boter)

ACCESSViser noens tilgang på en kanal.
ADDNOTELegger til et notat til et spesifikt dato/klokkeslett. (Foreløpig støttes dette kun i CET-tidssode).
EMAILSetter din e-mail i boten. Vi vil kun sende viktig informasjon til denne e-mail adressen.
LISTNOTESLister alle notat du har lagt til medADDNOTE.
WHOISForteller hvem boten mener et bestemt nick er.

Vi har nå tatt for oss de kommandoer som ikke er kanalrelaterte. For en liste over kanalrelaterte kommandoer, se under.

top

Kanalrelaterte kommandoer

Følgende kommandoer kan brukes med /msg <bot> <command>, for example: /msg <bot> help

Kommandoer kun tilgjengelige for brukere med 'Friend' nivå eller høyere

INVITEInviterer deg til en kanal.
SETTOPICViser (eller endrer topic dersom du har Master nivå eller høyere) kanalens topic.

Kommandoer kun tilgjengelige for brukere med 'Voice' nivå eller høyere

DEVOICEFjerner din (eller andre brukeres (dersom du har Op-nivå eller høyere) voice (-v) i kanalen.
VOICEGir deg (eller en annen brukers, dersom du har Op nivå eller høyere) voice (+v) på kanalen.

Kommandoer tilgjengelige kun for brukere med 'Op' nivå og høyere

BANSetter en ban på en bruker i kanalen.
DEOPFjerner din (eller en annen brukers, dersom du har Master nivå eller høyere) op (-o) på kanalen.
KICKKicker en bruker fra kanalen.
OPGir deg (eller en annen bruker, dersom du har Master nivå eller høyere) ops (+o) på kanalen.
SAYFår boten til å si noe på kanalen.
UNBANFjerner en ban fra kanalen (og databasen).
UNBANALLFjerner ALLE ikke-vedvarende bans fra kanalen.

Kommandoer tilgjengelige kun for brukere med 'Master' nivå eller høyere

ADDBADWORDLegger til et badword, les nedenfor for info om badwords.
ADDTRIGGERLegger til/oppdaterer en utløser, les nedenfor for info om triggers.
CHANLEVDette er et ALIAS til USERLEV, og fungerer på samme måte.
CHANSETSetter forskjellige kanalinstillinger, les nedenfor for en liste over settings.
CYCLEGjør at boten re-joiner (parte and joine) kanalen
DELALLBANSFjerner ALLE bans fra kanalen
DELBADWORDFjerner et BADWORD som ble lagt til med ADDBADWORD.
DELTRIGGERFjerner en utløser som ble lagt til med ADDTRIGGER.
GREETAngir en brukers velkomst på kanalen.
MODTRIGGERModifiserer en tidligere lagt til utløser. Les nedenfor for info om triggers.
USERLEVAngir en brukers nivå på kanalen, les ovenfor for en liste over tilgjengelige levels.

Kommandoer tilgjengelige kun for brukere med 'Owner' level

CHANGEBOTGir deg muligheten å skifte din nåværende bot med en annen NordicBots bot. Alle instillinger forblir like.

top

Channel Settings

Følgende innstillinger kan settes med CHANSET-kommandoen (som krever Master eller Owner-nivå).
For å aktivere en innstilling, bruk: /msg <bot> CHANSET <chan> +<setting> [extra]
For å deaktivere en innstilling, bruk: /msg <bot> CHANSET <chan> -<setting>

Tilgjengelige innstillinger

advertiseSlår på anti-reklamering som vil advare/kicke/banne brukere som reklamerer. Les mer om advar/kick/ban instillinger her.
autoopOper automatisk alle brukere med 'Op' nivå eller høyere når de joiner kanalen. Merk: Denne funksjonen vil IKKE oppe alle, dette er ikke mulig med våre boter, og strider imot reglene våre.
autovoiceVoicer automatisk alle med 'voice' nivå når de joiner kanalen. Merk: dersom du vil voice alle som joiner, bruk 'massvoice' instillingen.
badwordsSlår på 'badwords' funksjonen, som vil advare/kicke/banne brukere som bruker et badword lagret i databasen. Les mer om badwords systemet nedenfor.
bitchForhindrer brukere uten tilgang fra å få op, disse blir automatisk deoppet dersom noen oper dem.
commandcharDenne funksjon forenkler bruken av visse kommandoer ved å tillate deg å bruke utløsere som "!" og "?" for kommandoene (f.eks. !op, og ?kick). Les mer om commandchar nedenfor.
dynamicbansFjern ikke-vedvarene bans [minutter] minutt(er) etter å ha satt dem på kanalen (standard: slått på, 5m). Les mer om bansystemet nedenfor.
enforcebansKick brukere som matcher bans satt av andre brukere (standard: slått på). Les mer om bansystemet nedenfor.
floodSlår på anti-flood som vil advere/kicke/banne brukere dersom de sier mer enn <x> linjer innen <y> sekunder. Les mer om advar/kick/ban-instillinger her.
greetHvis aktivert, vil boten skrive en velkomstbeskjed til brukere som har en lagret i databasen (ved å bruke GREET-kommandoen).
hidelogsSlå på denne funksjonen dersom du vil aktivere stats på kanalen, men ikke vil at andre skal se gjennom loggene deres. Dette vil gjøre at loggene deres blir skjult. Deaktiver for å gjøre dem synlige igjen.
infobotAktiverer diverse kommandoer som !date og ?chaninfo.
massvoiceVoicer automatisk alle som matcher en spesifikk maske (som standard er det alle) når de joiner kanalen.
modesGjør at boten setter bestemte modes på kanalen.
onjoinSetter en onjoin-notice som blir sendt til alle som joiner kanalen (%n erstattes av brukerens nick, %p viser maks antall brukere som har vært på kanalen).
peakFår boten til å holde styr på maks antall brukere på kanalen, og aktiverer !peak kommandoen.
quotesGjør det mulig å bruke sitater (quotes) på kanalen. Les mer om sitat systemet nedenfor.
showbanbyHvis aktivert, vil boten vise nicket til brukeren som plasserte bannen. (standard: slått på). Les mer om bansystemet nedenfor.
statsHvis aktivert, vil boten lagre logger fra kanalen din, og stats blir generert ca. hver 3. time. Les mer nedenfor.
statslangLar deg forandre språket som blir brukt til stats. Les nedenfor for en liste over tilgjengelige språk.
timedquotesSlå på denne funksjon dersom du vil at boten skal si et tilfeldig sitat nå og da.
timezoneSetter gjeldene tidssone for din kanal (brukes med !date kommandoen).
topicHvis aktivert, vil boten kun tillate Mastere/Eiere å endre topic.
tvAktiverer !tv kommandoen, som viser hva som går på svensk TV.
userbansTillat (ALLE) brukere å legge til bans utenom boten.(ellers MÅ bans legges til gjennom boten) (standard: slått på). Les mer om bansystemet nedenfor.
voteAktiverer !vote kommandoen som gjør det mulig for brukere å started en avstemning i kanalen. Les mer om avstemnings systemet nedenfor.

Statistikk (stats)

Våre boter kan generere statistikk for din kanal dersom du aktiverer 'stats' CHANSET (som forklart ovenfor). For et eksempel på hvordan en slik side ser ut, sjekk here, dette er stats for vår kanal. Det vil også være en side som viser logger av aktivitet i din kanal, som vist her. Hvis du vil skjule loggene på kanalen din, bruk 'hidelogs' CHANSET (som forklart ovenfor). Dette vil gjøre at logger skjules. Dersom du deaktiverer 'hidelogs' CHANSET, blir loggene synlige igjen.

Som forklart ovenfor, kan du bruke 'statslang' CHANSET for å endre språket som brukes til å generere stats. Her er en liste over språk vi støtter:

Albanian - al
Bulgarian - bg
Catalan - ca
Czech - cz
Danish - dk
Dutch - nl
Dutch (Flemish) - be
English - en
Estonian - ee
Finnish - fi
French - fr
German - de
Greek - gr
Hebrew - he
Hungarian - hu
Icelandic - is
Italian - it
Norwegian - no
Polish - pl
Portuguese - pt
Portuguese (Brazil) - br
Romanian - ro
Russian - ru
Serbian - yu
Slovak - sk
Slovenian - si
Spanish - es
Swedish - se
Turkish - tr

Dersom ditt språk ikke er på lista, og du vil oversette for oss, ikke nøl med å kontakte en admin i #NordicBots.
top

Kommandoer tilgjengelige for alle

Følgende kommandoer kan brukes av alle brukere i kanalen dersom riktige innstillinger er satt.

Badwords/advertise/flood instillinger

Du kan slå badwords mode på med: /msg <bot> CHANSET <chan> +badwords [type] [duration]
Du kan slå på advertise mode med: /msg <bot> CHANSET <chan> +advertise [type] [duration]
Du kan slå på flood mode med: /msg <bot> CHANSET <chan> +flood [lines:sec] [type] [duration]
Som du ser har disse innstillingene noen parametere som kan bruke, nedenfor er en liste over disse:

warnAdvarer brukere.
warn+kickAdvarer bruker, og kicker etter 2. advarsel.
warn+banAdvarer brukere og banner dem etter 2. advarsel. *
kickKicker brukere uten advarsel.
banBanner brukere uten advarsel. *

Funksjoner merket med '*' bruker bans for å bli kvitt brukeren. Du kan endre varigheten ved å spesifisere varighetsparameteret med antall minutter du vil brukeren skal være bannet. Standard er satt til 5 minutter..

Legge til badwords

Når du har aktivert kanalinstillingen, kan du begynne å legge til badwords. Badwords kan legges til via:
/msg <bot> ADDBADWORD <chan> <badword>
Badwords kan fjernes med 'DELBADWORD' kommandoen.

top

Bansystemet

Banmetoder (måltyper):

/msg <bot> ban #chan nick 7d <reason>Banner brukeren med hostmask og AUTH (dersom de er AUTHed med Q).
/msg <bot> ban #chan #auth 7d <reason>Banner brukerens auth.
/msg <bot> ban #chan *!*@host 7d <reason>Banner brukerens hostmask.

Banmetoder (varighet og begrunnelse):

/msg <bot> ban #chan <target>Banner brukeren i 1 time (= standard) med begrunnelse 'Requested' (= standard).
/msg <bot> ban #chan <target> 7dBanner brukeren i 7 dager med begrunnelse 'Requested' (= standard).
/msg <bot> ban #chan <target> perm <reason>Banner brukeren permanent med begrunnelse.

Banmetoder (spesielt):

/msg <bot> ban #chan <target> 7d *<reason>Banner brukeren på den vanlige måten, men gjør også bannen vedvarende (see [1]).

Unbanmetoder:

/msg <bot> unban #chan nickFjerner alle bans som matcher brukeren (hvis mulig).
/msg <bot> unban #chan #authFjerner alle bans som matcher authen (hvis mulig).
/msg <bot> unban #chan *!*@*Fjerner den spesifikke ban (hvis funnet).
/msg <bot> unbanall #chanFjerner alle ikke-vedvarende bans fra kanalen.
/msg <bot> delallbans #chanFjerner ALLE bans fra kanalen.

[1] Vedvarende betyr at boten alltid vil prøve å holde bannen aktiv på kanalen (og resette den hvis den blir fjernet)

top

Kommandoprefiks

Denne funksjonen lar deg bruke bestemte kommandoer til boten med utløsere som "!" og "?". Se nedenfor for en liste over disse.
Du kan aktivere med: /msg <bot> CHANSET <chan> +commandchar <character>
F.eks +commandchar !, ville aktivert kommandoer som !kick. ved å bruke +commandchar . ville du aktivert kommandoer som .kick

access <nick>Viser noens tilgang på kanalen.
addtrigger <trigger> <text>Legger til en utløser på kanalen.
deltrigger <trigger>Fjerner gitt utløser på kanalen.
kick <nick>Kicker en person fra kanalen.
ban <nick>Banner en person fra kanalen.
unban <nick>Fjerner en ban fra kanalen.
voice <nick>Gir deg (eller en annen bruker hvis du har Op-nivå eller høyere) voice (+v) på kanalen.
devoice <nick>Fjerner din (eller en annen brukers hvis du har Op-nivå eller høyere) voice (-v) på kanalen.
op <nick>Gir deg (eller en annen bruker hvis du har Master-nivå eller høyere) op (+o) på kanalen.
deop <nick>Fjerner din (eller en annen bruker hvis du har Master-nivå eller høyere) op (-o) på kanalen.
greet <nick>Angir en velkomstmelding for en gitt bruker i kanalen.
chanset <setting>Angir/fjerner gitt innstilling på kanalen.
userlev <nick> <level>Angir en brukers tilgang på kanalen.
top

Sitatsystemet

Du kan aktivere sitatsystemet med: /msg <bot> CHANSET <chan> +quotes
Følgende kommandoer er tilgjengelige:

!quoteBrukes for å vise et tilfeldig sitat.
!quote add <text>Brukes for å legge til et nytt sitat.
!quote info <id>Brukes for å få informasjon om et sitat med gitt ID.
!quote find <text>Brukes for å finne et sitat med gitt tekst.
!quote del <id>Brukes for å slette et sitat med gitt ID.
top

Utløsersystem

Det er mulig for brukere med master- eller eier-nivå å legge til offentlige utløsere som f.eks.!ip, !help, ?info, .status etc. som vil vise en brukerdefinert tekstlinje.
For å legge til/oppdatere utløsere, bruk: /msg <bot> ADDTRIGGER <chan> <trigger> <text>
For å slette utløsere, bruk: /msg <bot> DELTRIGGER <chan> <trigger>
For å endre en utløser som eksisterer, bruk: /msg <bot> MODTRIGGER <chan> <trigger> <add/edit/del> [linenumber] [line]

Utløsertyper

Utløsere kan være av 3 forskjellige typer: Offentlige (-public, som er standard), Private (-private, sender respons som privat beskjed) og Notice (-notice, sender respons som notice).

Nivåer

Utløsere kan begrenses til bestemte brukernivåer. Du kan f.eks. gjøre en utløser tilgjengelig kun for brukere med nivå Master og høyere. Du kan sjekke de tilgjengelige brukernivåene her.

Argumentstøtte

Du kan bruke %1 %2 ... %9 identifikatorene for å henvise til en bestemt parameter i en linje. Du kan også bruke %N- for å henvise til parameter N og deretter (for å få argumentet + alt deretter).

Et eksempel med argumenter: /msg ^Donkey^ ADDTRIGGER #NordicBots !test /me slaps %1 around a bit with %2-
Og hvis du deretter skriver: !test NB-Service a large trout
Vil boten vise det som en handling (/me): ^Donkey^ slaps NB-Service around a bit with a large trout

top

Avstemningssystemet

Du kan slå på avstemningssystemet med: /msg <bot> CHANSET <chan> +vote
Følgende kommandoer er tilgjengelige:

!vote startBrukes for å starte en ny avstemning på kanalen: !vote start <duration> <question> It requires the user to be added to the channel.
!vote noBrukes for å stemme 'Nei'.
!vote yesBrukes for å stemme 'Ja'.
!vote statusBrukes for å sjekke status på nåværende avstemning.
!vote stopBrukes for å stoppe nåværende avstemning.
top

Diverse kommandoer

Her kan du se en liste over offentlige kommandoer.

!dateViser nåværende dato og klokkeslett i kanalen. Dersom den viser feil tid, prøv å forandre den med 'timezone' instillingen
!google <keyword>Hvis du har aktivert CHANSET +infobot, kan du bruke boten til å søke etter gitt nøkkelord på www.google.com. Den vise vil de 2 første (om mulig) resultater.
!image <keyword>Hvis du har aktivert CHANSET +infobot, kan du bruke boten for å søke etter et gitt bilde på www.google.com. Den vise vil de 2 første (om mulig) resultater.
!peakNår CHANSET +peak er aktivert, vil denne funksjonen vise maks antall brukere på kanalen.
chaninfo?Viser en link med info om kanalen. Denne siden viser kanalinstillinger, brukere, sitater, bans og utløserer. Merk at denne siden også er tilgjengelig via denne siden.
stats?Viser en link til kanalens statistikk- og loggside. Også tilgjengelig her.

Skulle du ha spørsmål, eller trenger hjelp under bruken av vår service, vennligst join #NordicBots.

top

Mail us brunette
brunette
brunette
brunette