News
What is #NordicBots?
Documentation
The Crew
Former Crew

 
 
Sign Up
Downloads
Login
Request Password

 
 
Request a bot
Available bots
Natasha Bots
Channel Information
Channel Statistics
Channel Logs
Request Information
Channel Violations
Channel Suspends

 
 
Homepage
Service Stats
Service Graphs

 
 
Rules
Q FAQ

    
 
 
  NordicBots Documentation

Language: English Hungarian Danish French Finnish Brazilian Portugese Dutch Polish Swedish German Norwegian Romanian Spanish 

NordicBots Dokumentation

Introduktion

Välkommen till Nordicbots dokumentationssida! Den här sidan innehåller all nödvändig information som du behöver när du använder/anhåller en Nordicbots bot. Nedan finner du en innehållslista. Klicka på namnet på en sektion för att komma till respektive:

Generell information - Visar generell information om våra botar. Går in djupare i ämnen såsom ansökan, identifikation, användarnivåer o.s.v.

Globala kommandon - Listar alla kommandon som inte är relaterade till kanaler.

Kanalrelaterade kommandon - Listar alla kommandon som du kan använda i/för en kanal.

Kanalinställningar - Listar alla tillgängliga inställningar för en kanal.

Offentliga kommandon - Listar alla tillgängliga offentliga kommandon och en del viktig information om röstning, citat, triggers, kommandoprofiler o.s.v.

Generell information

Skaffa en bot

Om du inte redan har en bot i din kanal, och du vill ha en, kan du ansöka om en. Ansökan kan göras via Web Request. Innan du anhåller om en bot ber dig läsa våra regler noggrant! Du kan även ansöka om en bot genom att joina #NordicBots och skriva /msg NB-Request request <kanal> <botnick> <mail>. Tänk på att du måste vara authad för att kunna ansöka om en bot.

Flytta din bot till en annan kanal

Om du vill flytta din bot från en av dina kanaler till en annan, behöver du joina #NordicBots och skriva !move #gamlakanalen #nyakanalen. Endast ägare av boten kan flytta den. När du flyttar boten kommer den att behålla den gamla användarlistan och de gamla kanalinställningarna (även stats) så att de förblir samma som tidigare. Om du inte vill behålla statsen kan du be någon admin att nollställa dem.

Byt din bot

Om du tröttnat på din bots nick kan du byta din bot till en annan ledig bot. Detta görs enkelt genom att skriva /msg <bot> CHANGEBOT <kanal> <nybot>. Innan du försöker byta din bot bör du se listan över tillgängliga botar här. Alla inställningar kommer förbli som de var innan.

Ta bort din bot

När din kanal, av någon anledning, stängs ner eller inte används något mer eller om du helt enkelt inte behöver din bot längre, joina #NordicBots och skriv: !remove <kanal> <anledning> för att ta bort din bot. Endast ägare av boten kan ta bort den.

Kanalen suspenderad?

Om du bryter mot våra regler eller om någon annan i din kanal gör det, är det möjligt att vi suspenderar din kanal. Det betyder att boten kommer lämna din kanal för normalt sett sju dagar, men behåller era inställningar/användare. Om suspenderingen inte tas bort inom denna tid, kommer den automatiskt att tas bort. Ägaren av kanalen kommer då att få ett mail gällande suspenderingen. Du kan se om din kanal är suspenderad här. Om din kanal är suspenderad och du vill få tillbaka din bot, joina #NordicBots och be någon admin att ta bort suspenderingen.

Identifikation

Våra botar känner igen dig genom Q-AUTH (ditt AUTH till QuakeNet’s Q-bot). För att kunna använda kommandon på våra botar måste du vara authad med Q. Om du är det, ska du vara färdig att använda de listade kommandona som finns här på sidan. Om boten säger att den inte vet vem du är, säger att du inte är authad, eller att du inte har behörighet, prova följade kommando:

/msg <bot> IDENT

Notera att du inte kommer få något gensvar efter att du använt detta kommando (du kommer endast få en notis som säger att boten kommer kontrollera om du är authad), testa att använda kommandot igen efter några sekunder, och sedan ska det vara klart. Om du stöter på ytterligare problem, så tveka inte att fråga efter hjälp i #NordicBots.

Användarnivåer

Nivån på en användare talar om hur mycket användaren har rätt att göra i en kanal. Följande nivåer är tillgängliga:

FriendBlir inte straffad för att göra ”dumma saker” (såsom flooda eller göra reklam).
VoiceKan använda VOICE-kommandot för att få voice (+v) i kanalen, och kan automatiskt få voice om CHANSET ’autovoice’ är aktiverad i kanalen.
Op Kan använda OP-kommandot för att få op (+o) i kanalen, och kan automatiskt få op om CHANSET ’autoop’ är aktiverad i kanalen.
MasterKan ändra vissa kanalinställningar genom CHANSET-kommandot. Kan lägga till användare med Friend-, Voice- eller Opnivå.
OwnerHar full kontroll över kanalen. Kan lägga till användare med Master- och Ownernivå.

De flesta funktioner för de lägre nivåerna fungerar även för de högre, vilket betyder att en person med Opnivå inte kommer att bli kickad för så kallade ”dumma saker”, precis som en person med bara Friendnivå. Även personer med högre nivåer kan använda VOICE kommandot för att få voice (+v) i en kanal.

top

Globala kommandon

Följande kommandon kan användas genom /msg <bot> <kommando>, till exempel: /msg <bot> help

Kommandon som är tillgängliga för alla

HELPGer dig utförlig hjälp på ett specifikt bot-kommando.
IDENTIdentifierar dig som en bestämd användare i boten (till hjälp då du t.ex. har authat med Q, efter att ha joinat dina kanaler).
SHOWCOMMANDSListar alla kommandon som är tillgängliga för dig – OBS! Lång lista!
VERSIONVisar den aktuella versionen av vår botservice.
WHOAMIBerättar vem boten menar att du är.

Kommandon som endast är tillgängliga för användare authade med Q (och igenkända av våra bots)

ACCESSBerättar någons åtkomstnivå i en kanal.
ADDNOTELägger till en ”kom ihåg-lapp” för ett specifikt datum och tid (just nu endast i centraleuropeiska tidszonen).
EMAILSätter din mail i boten, vi kommer endast kontakta dig via den om det är något viktigt.
LISTNOTESListar alla ”kom ihåg-lappar” som lagts till med ADDNOTE.
WHOISBerättar vem boten menar att en specifik användare är.

Det var allt gällande kommandon som inte är relaterade till kanaler. För en lista med kanalrelaterade kommandon, se nedan.

top

Kanalrelaterade kommandon

Följande kommandon kan användas genom /msg <bot> <kommando>, till exempel: /msg <bot> help

Kommandon som endast är tillgängliga för användare med Friendnivå eller högre

INVITEBjuder in dig till kanalen.
SETTOPICVisar (eller sätter om du har Masternivå eller högre) kanalens topic.

Kommandon som endast är tillgängliga för användare med Voicenivå eller högre

DEVOICE Tar bort ditt (eller någon annan användares, om du har Op-nivå eller högre) voice (-v) i kanalen.
VOICE Ger dig (eller någon annan användare, om du har Opnivå eller högre) voice (+v) i kanalen.

Kommandon som endast är tillgängliga för användare med Opnivå eller högre

BANSätter en ban i kanalen.
DEOPTar bort ditt (eller någon annan användares, om du har Master-nivå eller högre) op (-o) i kanalen.
KICKKickar någon från kanalen.
OPGer dig (eller någon annan användare, om du har Master-nivå eller högre) op (+o) i kanalen.
SAYGör så att boten säger någonting i kanalen.
UNBANTar bort en ban från kanalen (och databasen).
UNBANALLTar bort ALLA bans (om du har Op-nivå eller högre) som INTE är sticky från kanalen.

Kommandon som endast är tillgängliga för användare med Masternivå eller högre

ADDBADWORDTar bort ett 'badword', för mer information om 'badwords' läs nedan.
ADDTRIGGERLägger till/uppdaterar en trigger, läs nedan för information om triggers.
CHANLEVFungerar på samma sätt som USERLEV.
CHANSETSätter olika kanalinställningar, läs nedan för en lista med tillgängliga inställningar.
CYCLEGör så att boten rejoinar (lämnar och joinar) kanalen.
DELALLBANSTar bort ALLA bans från kanalen.
DELBADWORDTar bort ett 'badword' som blivit tillagt via kommandot 'addbadword'.
DELTRIGGERTar bort en trigger som lades till med hjälp av ADDTRIGGER.
GREETBestäm en persons välkomnande i kanalen.
MODTRIGGERModifierar en tidigare tillagd trigger, för mer information om 'triggers' läs nedan.
USERLEVSätter en persons nivå i en kanal, läs ovan för en lista med tillgängliga nivåer.

Kommandon som endast är tillgängliga för användare med Ownernivå

CHANGEBOTTillåter dig att byta ut din bot till en annan NordicBots bot. Alla inställningar kommer sparas som de var innan.

top

Kanalinställningar

Följande inställningar kan göras med CHANSET kommandot (som kräver Master- eller Ownernivå).
För att aktivera en inställning, använd: /msg <bot> CHANSET <kanal> +<inställning> [extra]
För att avaktivera en inställning, använd: /msg <bot> CHANSET <kanal> -<inställning>

Tillgängliga inställningar

advertiseAktiverar anti-reklam som kommer att varna/kicka/banna användare om de gör reklam. Läs mer om varna/kicka/banna inställningarna här
autoopGer automatiskt op till alla som har 'op'nivå eller högre när de joinar kanalen. Notera: Detta ger inte op till alla (free op), det är inte möjligt med våra bots och är dessutom förbjudet av våra regler.
autovoiceGer automatiskt voice till alla som har 'voice'nivå när de joinar kanalen. Notera: Om du vill ge voice till alla, använd 'massvoice'inställningen.
badwordsAktiverar 'badwords' funktionen som kommer att varna/kicka/banna användare om de säger något ord som är markerat som 'badword'. Läs mer om 'badwordsystemet' nedan.
bitchHindrar o-authade personer från att få op i din kanal genom att de blir deopade när någon opar dem.
commandcharDen här funktionen gör det enklare att använda speciella kommandon genom att låta dig använda triggers såsom "!" och "?" för vissa kommandona (såsom !op och ?kick). Läs mer om commandchar nedan.
dynamicbansTar bort bans som inte är sticky efter [minuter] minut(er) (standard: aktiverad, 5min). Läs mer om bansystemet nedan.
enforcebansKickar användare som matchar bans som är sätta av andra användare (standard: aktiverad). Läs mer om bansystemet nedan.
floodAktiverar anti-flood som gör att användare som säger mer än <x> rader på <y> sekunder blir varnade/kickade/bannade. Läs mer om varna/kicka/banna inställningarna här
greetOm den här funktionen är aktiverad kommer boten välkomna personer som har ett välkomstmeddelande sparat för dem. (genom att använda GREET kommandot).
hidelogsAktivera den här funktionen om du vill aktivera statisik för din kanal, men föredrar att folk inte tittar på era loggar. Detta kommer gömma era loggar. Avaktivera för att göra loggarna synliga igen.
infobotAktiverar olika kommandon såsom !date och chaninfo?.
massvoiceGer automatiskt voice till alla som matchar en specifik mask (som standard är detta alla) när de joinar kanalen.
modesGör så att boten sätter angivna modes i kanalen.
onjoinSätter ett välkomstmeddelande som skickas till alla användare som joinar kanalen. (%n ersätts med användarens nick, %p visar kanalpeaken).
peakGör så att boten registrerar kanalpeaken (användarrekord i kanalen) och aktiverar !peak-kommandot.
quotesAktiverar möjligheten att använda citat i kanalen. Läs mer om citatsystemet nedan.
showbanbyOm denna chanset är aktiverad kommer boten att visa auth/nicket på användaren som satte bannen (standard: aktiverad). Läs mer om bansystemet nedan.
statsÄr denna tjänst aktiverad kommer boten att spara loggar från din kanal och statistik kommer att bli genererad ca var tredje timme. Läs mer om detta nedan.
statslangTillåter dig att byta språket som statistiken är genererad på. Läs nedan för en lista med tillgängliga språk.
timedquotesAktivera denna tjänst om du vill att boten ska visa ett slumpmässigt citat var <x> minut.
timezoneSätter den aktuella tidszonen för din kanal (används med !date-kommandot).
topicOm denna tjänst är aktiverad tillåter boten endast Masters/Owners att ändra topicen.
tvAktiverar !tv-kommandot som visar vad som är på svensk TV just nu.
userbansTillåter (ALLA) användare att sätta bans manuellt (annars måste man banna via boten) (standard: aktiverad). Läs mer om bansystemet nedan.
voteAktiverar !vote-kommandot som tillåter användare att starta en omröstning i din kanal. Läs mer om röstningssystemet nedan.

Statistik (stats)

Våra botar kan skapa statistik för din kanal när du aktiverar ‘stats’ CHANSET (se ovan för förklaring). För ett exempel på hur en sådan här sida ser ut, klicka här, det är statistiken från vår kanal. Det finns även en sida som visar loggar av aktiviteter i din kanal, se här. Om du vill gömma dina kanalloggar kan du använda ’hidelogs’ CHANSET (se ovan för förklaring). Detta gör att dina kanal-loggar blir gömda. Om du avaktiverar det kommer dina loggar bli synliga igen.

Som vi förklarade ovan, kan du använda ’statslang’ CHANSET för att ändra språket statistiken generaras på. Här är en lista över de språk som är tillgängliga för närvarande:

Albanian - al
Bulgarian - bg
Catalan - ca
Czech - cz
Danish - dk
Dutch - nl
Dutch (Flemish) - be
English - en
Estonian - ee
Finnish - fi
French - fr
German - de
Greek - gr
Hebrew - he
Hungarian - hu
Icelandic - is
Italian - it
Norwegian - no
Polish - pl
Portuguese - pt
Portuguese (Brazil) - br
Romanian - ro
Russian - ru
Serbian - yu
Slovak - sk
Slovenian - si
Spanish - es
Swedish - se
Turkish - tr

Om ditt språk inte finns med och du vill översätta det för oss, kontakta någon admin i #NordicBots.
top

Offentliga kommandon

Följande kommandon kan användas av alla användare i kanalen om de rätta inställningar är aktiverade.

Badwords/advertise/flood inställningar

Du kan aktivera badwords med: /msg <bot> CHANSET <kanal> +badwords [typ] [tid]
Du kan aktivera advertise med: /msg <bot> CHANSET <kanal> +advertise [typ] [tid]
Du kan aktivera flood med: /msg <bot> CHANSET <kanal> +flood [lines:sec] [typ] [tid]
Som du ser, dessa inställningar har ett par parametrar som kan användas. Här nedanför ser du en lista med som du kan använda:

warnVarnar användarna.
warn+kickVarnar användarna och kickar andra gången.
warn+banVarnar användarna och bannar de andra gången. *
kickKickar användarna utan att varna de.
banBannar användarna utan att varna de. *

Funktioner markerade med '*' använder bans för att få bort användarna. Du kan sätta tiden genom att fylla i 'tid' parametern med nummer i minuter. Om du inte sätter någon sådan parameter kommer standard tiden 5minuter att bli satt.

Lägga till 'badwords'

När du har aktiverat 'badwords' så kan du börja lägga till 'badwords'. 'Badwords' kan bli tillagda genom:
/msg <bot> ADDBADWORD <kannal> <ord>
'Badwords' kan bli borttagna med kommandot 'DELBADWORD'.

top

Ban systemet

Ban metoder (mål typer):

/msg <bot> ban #kanal nick 7d <anledning>Banner en användare via host och om användaren är authad bannas hans auth också.
/msg <bot> ban #kanal #auth 7d <anledning>Bannar användaren via hans auth.
/msg <bot> ban #kanal *!*@host 7d <anledning>Bannar användarens host.

Ban metoder (tid och anledning):

/msg <bot> ban #kanal <mål>Bannar målet i 1 timma (= standard) med anledningen 'Requested' (= standard).
/msg <bot> ban #kanal <mål> 7dBannar målet i 7 dagar med anledningen 'Requested' (= standard).
/msg <bot> ban #kanal <mål> perm <anledning>Bannar målet permanent med anledningen du specifierade.

Ban metoder (speciella):

/msg <bot> ban #kanal <mål> 7d *<anledning>Bannar målet normala vägen men gör också bannen sticky (se [1]).

Unban metoder:

/msg <bot> unban #kanal nickTar bort alla bans som matcher nick (om möjligt).
/msg <bot> unban #kanal #authTar bort alla bans som matchar authet (om möjligt).
/msg <bot> unban #kanal *!*@*Tar bort den specifika bannen (om den finns).
/msg <bot> unbanall #kanalTar bort alla bans som inte är sticky.
/msg <bot> delallbans #kanalTar bort ALLA bans från kanalen.

[1] Med sticky menas att boten alltid kommer att försöka sätta bannen (och återställa den om den blir unbannad).

top

Kommandoprofiler

Den här funktionen tillåter dig att använda botkommandon med triggers såsom "!" och "?" för speciella kommandon. Se nedan för tillgängliga kommandon.
Du kan aktivera den genom: /msg <bot> CHANSET <kanal> +commandchar <tecken>
Till exempel, användning av "+commandchar !" kommer aktivera kommandon såsom !kick. Användning av "+commandchar ." kommer aktivera .kick.

access <nick>Visar en persons tillgång i en kanal.
addtrigger <trigger> <text>Lägger till en trigger i en kanal.
deltrigger <trigger>Tar bort den givna triggern i en kanal.
kick <nick>Kickar någon från kanalen.
ban <nick>Bannar någon från kanalen.
unban <nick>Tar bort en ban från kanalen.
voice <nick>Ger dig (eller någon annan användare, om du har Opnivå eller högre) voice (+v) i kanalen.
devoice <nick>Tar bort din (eller någon annan användares, om du har Opnivå eller högre) voice (-v) i kanalen.
op <nick>Ger dig (eller någon annan, om du har Masternivå eller högre) op (+o) i kanalen.
deop <nick>Tar bort din (eller någon annan användares, om du har Masternivå eller högre) op (-o) i kanalen.
greet <nick>Sätter en välkomst för en given användare i kanalen.
chanset <inställning>Sätter/tar bort den givna inställningen i kanalen.
userlev <nick> <nivå>Anger någons nivå i en kanal.
top

Citatsystem

Du kan aktivera citatsystemet genom: /msg <bot> CHANSET <kanal> +quotes
Följande kommandon är tillgängliga:

!quoteAnvänds för att visa ett slumpmässigt citat.
!quote add <text>Används för att lägga till ett citat.
!quote info <id>Används för att få information om ett citat med det givna ID:t.
!quote find <text>Används för att hitta ett citat med den givna texten.
!quote del <id>Används för att ta bort ett citat med det givna ID:t.
top

Röstningssystem

Du kan aktivera röstningssytemet genom: /msg <bot> CHANSET <kanal> +vote
Följande kommandon är tillgängliga:

!vote startAnvänds för att starta en ny omröstning i din kanal: !vote start <varaktighet> <fråga>. Detta kräver att användaren är tillagd i kanalen.
!vote noAnvänds för att rösta 'Nej'.
!vote yesAnvänds för att rösta 'Ja'.
!vote statusAnvänds för att se statusen över den pågående omröstningen.
!vote stopAnvänds för att stoppa den pågående omröstningen.
top

Triggersystem

Det är möjligt för Masters eller Owners av en kanal att lägga till triggers, såsom !ip, !help, ?info, .status o.s.v. När någon skriver detta i kanalen kommer boten svara med anpassad text.
För att lägga till/uppdatera en trigger, använd: /msg <bot> ADDTRIGGER <kanal> <trigger> <text>
För att ta bort en trigger, använd: /msg <bot> DELTRIGGER <kanal> <trigger>
För att justera en trigger använd:/msg <bot> MODTRIGGER <kanal> <trigger> <add/edit/del> [radnummer] [rad]

Triggertyper

Triggers kan vara av tre olika typer: publik (-public, förvalt), privat (-private, sänder ett privat meddelande) och notis (-notice, sänder en notis till användaren).

Nivåer

Triggers kan bli begränsade till olika användarnivåer. Du kan t.ex. bara göra så att en trigger är tillgänglig för Owners eller Masters. Du kan se de tillgängliga nivåerna här.

Argumentsupport

Du kan använda %1 %2 ... %9-identifikationerna för att hänvisa till individuella parametrar på en linje. Du kan också använda %N- för att hänvisa till parametetern N o.s.v. (för att få argumentet + allt därefter).

Ett exempel på argument: /msg ^Donkey^ ADDTRIGGER #NordicBots !test /me slaps %1 around a bit with %2-
Och om du sedan skriver: !test NB-Service a large trout
Kommer den att visa: ^Donkey^ slaps NB-Service around a bit with a large trout

top

Blandade kommandon

Här finns en lista över de offentliga kommandona.

!dateVisar det nuvarande datumet och tiden i din kanal. Om tiden är fel, försök att ändra 'timezone'-inställningen.
!google <sökord>Om du har aktiverat CHANSET +infobot, kan du använda din bot till att söka med det givna sökordet på www.google.com. Den kommer visa de två första (om möjligt) träffarna.
!image <sökord>Om du har aktiverat CHANSET +infobot, kan du använda din bot till att söka med det givna sökordet på bilder på www.google.com. Den kommer visa de två första (om möjligt) träffarna.
!peakNär CHANSET +peak är aktiverad, visar detta kommando det högsta antalet användare i kanalen.
chaninfo?Visar en länk till kanalinformationssidan. Sidan visar kanalinställningar, användare, citat, bans och triggers. Notera att den här sidan också är tillgänglig genom den här sidan.
stats?Visar en länk till sidan med kanalstatistiken och kanalloggarna. Även tillgänglig här.

Om du har någon fråga eller om du behöver hjälp när du använder vår service, joina gärna #NordicBots.

top

Mail us brunette
brunette
brunette
brunette