News
What is #NordicBots?
Documentation
The Crew
Former Crew

 
 
Sign Up
Downloads
Login
Request Password

 
 
Request a bot
Available bots
Natasha Bots
Channel Information
Channel Statistics
Channel Logs
Request Information
Channel Violations
Channel Suspends

 
 
Homepage
Service Stats
Service Graphs

 
 
Rules
Q FAQ

    
 
 
  NordicBots Documentation

Language: English Hungarian Danish French Finnish Brazilian Portugese Dutch Polish Swedish German Norwegian Romanian Spanish 

NordicBots Documentatie

Introductie

Welkom op de NordicBots Documentatie pagina! Deze pagina bevat alle informatie die je nodig hebt als je een NordicBots bot hebt of wil aanvragen. Hieronder zie je een inhoudsopgave, klik op de naam van een onderwerp om naar dat onderwerp te gaan:

Algemene informatie - Algemene informatie zoals het aanvragen van een bot, identificatie en gebruikersniveaus.

Algemene commando's - Alle commando's die niet channel-gerelateerd zijn.

Channel gerelateerde commando's - Alle commando's die channel-gerelateerd zijn.

Channel instellingen - Alle channel-gerelateerde instellingen.

Openbare commando's - Alle openbare commando's en belangrijke informatie over stemmen, quotes, triggers, triggerteken etc.

Algemene informatie

Een bot aanvragen

Als je nog geen bot in je channel hebt en je wil een bot, dan kun je deze aanvragen. Aanvragen kan op de volgende pagina: Web request. Lees voordat je een bot aanvraagt onze regels goed! Je kan ook via IRC een bot aanvragen. Join het channel #NordicBots en typ hier het volgende: /msg NB-Request request <chan> <botnick> <email>. Je moet authed met Q zijn om een bot aan te kunnen vragen.

Een bot naar een ander channel verplaatsen

Als je jouw bot van een van je channels naar een ander channel wil verplaatsen, join dan #NordicBots en typ hier het volgende: !move #oudchannel #nieuwchannel. Alleen de owner van een bot heeft hier toegang tot. Huidige instellingen (inclusief statistieken) en gebruikers blijven onaangetast. Als je de statistieken niet meer wil, kun je aan een admin vragen om dit te resetten.

Je botnaam veranderen

Als je genoeg hebt van je botnaam, kun je deze veranderen naar een andere (mits beschikbaar) botnaam met het volgende: /msg <bot> CHANGEBOT <chan> <newbot>. Voordat je dit doet moet je eerst nagaan of de botnaam die jij wil, wel vrij is. Dit doe je hier. Huidige instellingen en gebruikers blijven onaangetast.

Je bot verwijderen

Als je channel niet meer gebruikt wordt of je wilt je bot niet meer, join dan #NordicBots en typ: !remove <chan> <reason> om je bot te verwijderen. Alleen owners kunnen een bot verwijderen.

Channel geschorst?

Als iemand in je channel zich niet aan onze regels houdt, is er een kans dat je channel geschorst wordt. De bot verlaat dan je channel voor (meestal) 7 dagen, maar de instellingen en gebruikers worden niet verwijderd. Als je binnen deze 7 dagen niet om hulp hebt gevraagd worden alle instellingen en gebruikers verwijderd en zul je een nieuwe bot moeten aanvragen. Owners van een channel krijgen automatisch een e-mail met de reden van de schorsing. Je kan hier bekijken of je channel geschorst is. Als je channel geschorst is en je wil je bot weer terug, join dan #NordicBots en vraag een admin voor hulp.

Identificatie

Onze bot herkennen je aan jouw Q-AUTH (Quakenet's Q Bot). Om onze bots te kunnen gebruiken, moet je authed met Q zijn. Als je dit gedaan hebt zou je de commando's op deze pagina kunnen gebruiken. Als de bot je niet herkent, gebruik dan het volgende commando:

/msg <bot> IDENT

De bot reageert hier verder niet op, je krijgt alleen een notice waarin staat dat de bot gaat kijken of je authed met Q bent. Gebruik hierna een commando van deze pagina, dit zou nu moeten werken. Als je problemen of hulp nodig hebt, join dan #NordicBots.

Gebruikersniveaus

Het niveau van een gebruiker bepaalt wat hij of zij mag in een channel. De volgende niveaus zijn beschikbaar:

FriendWordt niet gestraft voor 'slechte dingen', zoals flooden en adverteren
VoiceKan het Voice-commando gebruiken om Voice (+v) te krijgen en wordt automatisch gevoiced als CHANSET 'autovoice' actief is.
OpKan het Op-commando gebruiken om Op (+o) te krijgen en wordt automatisch ge-opped als CHANSET 'autoop' actief is.
MasterKan een aantal instellingen veranderen met het CHANSET commando. Kan gebruikers met Friend, Voice en Op toevoegen.
OwnerHeeft volledige controle over het channel. Kan ALLE gebruikerniveaus toevoegen.

De meeste permissies zijn geërfd. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld een gebruiker met het niveau Op, niet gekicked wordt voor adverteren/flooden en ook voice kan vragen.

Naar boven

Algemene commando's

De volgende commando's kun je gebruiken met: /msg <bot> <command>, bijvoorbeeld: /msg <bot> help

Commando's die voor iedereen beschikbaar zijn

HELPGeeft hulp over een specifiek commando
IDENTIdentificeert je met onze bots.
SHOWCOMMANDSGeeft alle commando's die voor jou beschikbaar zijn - Waarschuwing: GROTE lijst!
VERSIONGeeft de huidige versie van onze botservice.
WHOAMIGeeft weer wie de bot denkt dat jij bent.

Commando's voor Q-authed gebruikers (en als authed geidentificeerd door onze bots)

ACCESSGeeft het niveau van een gebruiker weer.
ADDNOTEVoegt een notitie voor een bepaalde datum en tijd toe (Op het moment alleen beschikbaar in Centraal Europese tijdzone).
EMAILStelt jouw e-mail adres in. Hierheen wordt alleen belangrijke informatie naar gestuurd.
LISTNOTESGeeft alle door jou toegevoegde notities weer.
WHOISGeeft weer wie de bot denkt wie een bepaalde gebruiker is

Dit waren de commando's die niet channel-gerelateerd zijn. Hieronder gaan we verder met de channel-gerelateerde commando's

Naar boven

Channel gerelateerde commando's

De volgende commando's kun je gebruiken met: /msg <bot> <command>, bijvoorbeelde: /msg <bot> help

Commando's voor gebruikets met het niveau Friend of hoger

INVITEGeeft jou een invite naar het channel.
SETTOPICGeeft het huidige topic weer. Stelt het topic in (alleen Master en Owner).

Commando's voor gebruikers met het niveau Voice of hoger

DEVOICEVerwijdert jouw (of van iemand anders, mits het niveau Op of hoger is) voice (-v) mode in het channel.
VOICEGeeft jou (of iemand anders, mits het niveau Op of hoger is) voice (+v) in het channel.

Commando's voor gebruikers met het niveau Op of hoger

BANStelt in het channel een ban in.
DEOPVerwijdert jouw (of van iemand anders, mits het niveau Master of hoger is) voice (-v) mode in het channel.
KICKKickt iemand uit het channel.
OPGeeft jou (of iemand anders, mits het niveau Master of hoger is) Op (+o) in het channel.
SAYLaat de bot iets zeggen in het channel.
UNBANVerwijdert een ban van het channel (en uit de database).
UNBANALLVerwijdert alle niet-sticky bans van het channnel.

Commando's voor gebruikers met het niveau Master of Owner

ADDBADWORDVoegt een 'slecht' woord toe. Meer informatie over badwords.
ADDTRIGGERVernieuwt of voegt een trigger toe. Meer informatie over triggers.
CHANLEVDit staat gelijk aan USERLEV en werkt hetzelfde.
CHANSETStelt verschillende instellingen in. Lees hieronder meer over instellingen.
CYCLELaat een bot het channel opnieuw joinen (/part en /join)
DELALLBANSVerwijdert ALLE bans van het channel.
DELBADWORDVerwijdert een 'slecht' woord dat toegevoegd is met ADDBADWORD
DELTRIGGERVerwijdert een openbare trigger die toegevoegd is met ADDTRIGGER.
GREETStelt een welkomsbericht voor een bepaalde gebruiker in.
MODTRIGGERBewerkt een bestaande trigger. Lees hieronder meer over triggers.
USERLEVStelt het niveau voor een bepaalde gebruiker in. Lees hieronder meer over niveaus.

Commando's voor gebruikers met het niveau Owner

CHANGEBOTVerplaatst jouw bot met een andere NordicBots bot. Alle instellingen worden bewaard.

Naar boven

Channel instellingen

De volgende instellingen kunnen worden ingesteld met het commando CHANSET (waarvoor je het niveau Master of Owner voor nodig hebt).
Om een instelling te activeren gebruik je: /msg <bot> CHANSET <chan> +<setting> [extra]
Om een instellinge te deactiveren gebruik je: /msg <bot> CHANSET <chan> -<setting>

Beschikbare instellingen

advertiseActiveert anti-adverteren waardoor iemand een waarschuwing/kick/ban krijgt als ze adverteren. Lees meer over de waarschuwing/kick/ban instellingen hier.
autoopGeeft automatisch Op (+o) aan iedereen met het niveau Op of hoger, als deze gebruikers het channel joinen. Dit geeft NIET iedereen +o, dit is verboden, wat ook in de regels staat!
autovoiceGeeft iedereen automatisch Voice (+o) aan iedereen met het niveau Voice (+v) of hoger, als deze gebruikers het channel joinen.
badwordsActiveert het 'slechte' woorden-systeem, waardoor een gebruiker een waarhschuwing/kick/ban krijgt bij het gebruiken van een 'slecht' woordt. Lees meer over het badwords systeem hieronder.
bitchZorgt dat niet-toegevoegde gebruikers geen Op (+o) kunnen krijgen.
commandcharDeze functie maakt het gebruik van bepaalde commando's gemakkelijker. Je kan een teken als "!" of "?" gebruiken voor deze commando's (bijvoorbeeld: ?op en !kick). Lees meer over het commandchar hieronder.
dynamicbansVerwijdert niet-sticky bans [minuten] minute(n) nadat deze in een channel ingesteld is (standaard: geactiveerd, 5 minuten). Lees meer over het ban systeem hieronder.
enforcebansKickt gebruikers die een banned adres hebben, ingesteld door iemand anders (standaard: geactiveed). Lees meer over het ban systeem hieronder.
floodActiveert anti-flood waardoor gebruikers een waarhschuwing/kick/ban krijgen als ze meer zeggen dan <x> regels in <y> seconden. Lees meer over de waarschuwing/kick/ban instellingen hier.
greetAls dit geactiveerd is, zegt de bot een welkomsbericht dat toegevoegd is (met het GREET commando) voor een bepaalde gebruiker.
hidelogsActiveer dit als je wil dat gebruikers je channel logs niet kunnen bekijken. Door dit te deactiveren zijn de logs weer te bekijken.
infobotActiveert bepaalde commando's zoals !google, ?chaninfo en !date.
massvoiceGeeft automatisch voice aan iedereen met een bepaalde herkenning (standaard is dit iedereen) als ze het channel joinen.
modesLaat de bot bepaalde modes zetten in het channel
onjoinStelt een on-join notice in die elke gebruiker krijgt bij het joinen van je channel (%n = nick van de joinende gebruiker, %p = gebruikerspiek van het channel).
peakLaat de bot de gebruikerspiek van het channel bijhouden en activeert de trigger !peak
quotesActiveert het gebruik van quotes. Lees meer over het quote systeem hieronder
showbanbyAls dit geactiveerd is, wordt de nick/Q-AUTH van de bannende gebruiker weergegeven in de kickreden. (standaard: geactiveerd). Lees meer over het ban systeem hier onder
statsAls dit geactiveerd is, maakt de bot logs aan waaruit elke 3 uur statistieken worden gegenereerd. Lees meer hieronder.
statslangVerandert de taal van de statistieken van je channel. Klik hier voor een lijst met beschikbare talen.
timedquotesLaat de bot om het aantal ingestelde minuten een willekeurige quote zeggen.
timezoneStelt de tijdzone voor je channel in (voor het !date commando).
topicAls dit geactiveerd is, laat de bot alleen Owners en Masters het topic bewerken.
tvActiveer het !tv commando.
userbansAls dit geactiveerd is mogen gebruikers gewoon bans plaatsen in het channel, als het niet geactiveerd is, moeten ALLE bans via de bot geplaatst worden. Lees meer over het ban systeem onderaan.
voteActiveert het !vote commando waarmee gebruikers mee kunnen stemmen. Lees meer over het vote systeem hieronder.

Statistieken (stats)

Onze bots kunnen statistieken genereren voor je channel als je dit activeer met de 'stats' CHANSET (hierboven uitgelegd). Kijk hier om een voorbeeld van zo'n statspagina te bekijken, deze stats zijn van #NordicBots. Ook is er een pagina met een log van gebeurtenissen in je channel, kijk daarvoor hier. Als je de logs van je channel wil verbergen, gebruik dan de 'hidelogs' CHANSET (hierboven uitgelegd. Dit verbergt de logs voor andere gebruikers. Als je dit deactiveert, zijn de logs weer zichtbaar.

Zoals hierboven is uitgelegd, kun je de 'statslang' CHANSET gebruiken om de taal van de statistieken te veranderen, hieronder een lijst met beschikbare talen (in het engels):

Albanian - al
Bulgarian - bg
Catalan - ca
Czech - cz
Danish - dk
Dutch - nl
Dutch (Flemish) - be
English - en
Estonian - ee
Finnish - fi
French - fr
German - de
Greek - gr
Hebrew - he
Hungarian - hu
Icelandic - is
Italian - it
Norwegian - no
Polish - pl
Portuguese - pt
Portuguese (Brazil) - br
Romanian - ro
Russian - ru
Serbian - yu
Slovak - sk
Slovenian - si
Spanish - es
Swedish - se
Turkish - tr

Als je graag hier een taal bij zou zien die er nu niet bij staat en je zou het voor ons willen vertalen, laat dat dan even weten in #NordicBots.
Naar boven

Openbare commando's

De volgende instellingen kunnen door iedere gebruiker gebruikt worden, zolang de goede instellingen geactiveerd zijn.

Badwords/adverteren/flood instellingen

Je kan badwords activeren met: /msg <bot> CHANSET <chan> +badwords [type] [tijd]
Je kan anti-adverteren activeren met: /msg <bot> CHANSET <chan> +advertise [type] [tijd]
Je kan anti-flood activeren met: /msg <bot> CHANSET <chan> +flood [regels:seconden] [type] [tijd]
Zoals je ziet, hebben deze commando's een aantal paremeters. Hieronder vind je uitleg over deze parameters.

warnGeeft een waarschuwing.
warn+kickGeeft eerst een waarschuwing, daarna een kick.
warn+banGeeft eerst een waarschuwing, daarna een ban. *
kickGeeft een kick zonder waarschuwing.
banGeeft een ban zonder waarschuwing. *

Zoals je hierboven ziet, hebben de opties met een '*' erbij de gebruikers een ban. De '*' staat hierbij voor de tijd van de ban. Standaard is dit 5 minuten.

'Slechte' woorden (badwords) toevoegen

Als je de badwords CHANSET geactiveerd hebt, kun je een slecht woord toevoegen met:
/msg <bot> ADDBADWORD <chan> <'slecht'-woord>
Deze woorden kunnen weer verwijderd worden met DELBADWORD.

Naar boven

Ban systeem

Ban mogelijkheden (gebruikers en types):

/msg <bot> ban #chan nick 7d <reden>Plaatst een ban op het adres van de gebruiker, maar ook op de Q-AUTH als deze gebruiker authed is.
/msg <bot> ban #chan #auth 7d <reden>Plaatst een ban op de Q-AUTH van de gebruiker
/msg <bot> ban #chan *!*@host 7d <reden>Plaatst een ban op het adres van de gebruiker.

Ban mogelijkheden (tijd en reden):

/msg <bot> ban #chan <gebruiker>Banned de gebruiker 1 uur (standaard) met de reden 'Requested' (standaard).
/msg <bot> ban #chan <gebruiker> 7dBanned de gebruiket voor 7 dagen met de reden 'Requested' (standaard).
/msg <bot> ban #chan <gebruiker> perm <reden>Banned de gebruiker permanent met de opgegeven reden.

Ban mogelijkheden (speciaal):

/msg <bot> ban #chan <gebruiker> 7d *<reden>Banned de gebruiker op de gewone manier maar maakt de ban ook sticky (zie [1]).

Unban mogelijkheden:

/msg <bot> unban #chan nickVerwijdert alle bans die met de gebruiker overeenkomen.
/msg <bot> unban #chan #authVerwijdert alle bans die met de Q-AUTH overeenkomen.
/msg <bot> unban #chan *!*@*Verwijdert een specifieke ban (als deze bestaat).
/msg <bot> unbanall #chanVerwijdert alle niet-sticky bans van het channel.
/msg <bot> delallbans #chanVerwijdert ALLE bans van het channel.

[1] Sticky betekent dat de bot altijd probeert de ban in het channel te plaatsen.

Naar boven

Triggerteken

Deze functie activeert het gebruik van een bepaald teken om een trigger te activeren. Bijvoorbeeld de tekens '?' of '!'. Zie hieronder voor een lijst met triggers
Je kan het triggerteken activeren met: /msg <bot> CHANSET <chan> +commandchar <triggerteken>
Bijvoorbeeld: +commandchar !, activeert commando's als !kick en !ban

access <nick>Geeft het niveau van een gebruiker weer.
addtrigger <trigger> <tekst>Voegt een trigger toe.
deltrigger <trigger>Verwijdert een trigger.
kick <nick>Kickt iemand uit het channel.
ban <nick>Banned iemand van het channel.
unban <nick>Verwijdert een ban van het channel.
voice <nick>Geeft voice (+v) aan iemand met het niveau Op (of hoger).
devoice <nick>Verwijdert voice (-v) van iemand met het niveau Op (of hoger).
op <nick>Geeft Op (+o) aan iemand met het niveau Master (of hoger).
deop <nick>Verwijdert Op (-o) van iemand met het niveau Master (of hoger).
greet <nick>Stelt een welkomsbericht in voor een bepaalde gebruiker.
chanset <instelling>Stelt een bepaalde instelling in, of verwijdert deze.
userlev <nick> <niveau>Stelt het gebruikersniveau van van een gebruiker in.
Naar boven

Quote systeem

Je kan het quote systeem activeren met: /msg <bot> CHANSET <chan> +quotes
De volgende commando's zijn beschikbaar:

!quoteLaat een willekeurige quote zien.
!quote add <text>Voegt een nieuwe quote toe.
!quote info <ID>Geeft informatie over de quote met dit ID.
!quote find <tekst>Zoekt een quote die overeenkomt met de ingevoerde tekst.
!quote del <ID>Verwijdert de quote met dit ID.
Naar boven

Trigger systeem

Owners en Masters kunnen opbenbare triggers toevoegen, bijvoorbeeld: !website of !stats, waar de bot op reageert met een bericht in het channel.
Om een trigger toe te voegen gebruik je: /msg <bot> ADDTRIGGER <chan> <trigger> <tekst>
Om een trigger te verwijderen gebruik je: /msg <bot> DELTRIGGER <chan> <trigger>
Om een bestaande trigger te bewerken gebruik je: /msg <bot> MODTRIGGER <chan> <trigger> <add/edit/del> [regelnummer] [regel]

Trigger types

Er zijn 3 verschillende soorten triggers: Openbaar (-public, standaard), Privébericht (-private, stuurt een 'private message' als reactie) en Notice (-notice, stuurt een 'notice' als reactie).

Niveaus

Triggers kun je laten werken vanaf een bepaald niveau. Je kan bijvoorbeeld een trigger toevoegen voor alleen Owners en Masters. De beschikbard niveaus kun je hier bekijken.

Argumenten

Je kan de %1 %2 ... %9 argumenten gebruiken om bepaalde individuele parameters toe te voegen in een trigger. Je kan het argument %N- gebruiken om te wijzen naar de parameter N etc. (om meerdere argumenten achter elkaar te gebruiken, zie voorbeeld).

Een voorbeeld met argumenten: /msg ^Donkey^ ADDTRIGGER #NordicBots !test /me slaps %1 around a bit with %2-
En als je deze trigger test: !test NB-Service a large trout
Dot bot reageert dan met: ^Donkey^ slaps NB-Service around a bit with a large trout

Naar boven

Vote systeem

Je kan het vote systeem activeren met: /msg <bot> CHANSET <chan> +vote
De volgende commando's zijn beschikbaar:

!vote startStart een nieuwe stemronde in het channel: !vote start <tijd> <vraag/stem> Alleen toegevoegde gebruikers kunnen dit gebruiken.
!vote noStem Nee ('No').
!vote yesStem Ja ('Yes').
!vote statusLaat de status van de huidige (lopende) stemronde.
!vote stopStopt de huidige (lopende) stemronde.
Naar boven

Overige commando's

Hier vind je een lijst net openbare commando's.

!dateLaat de actuele datum en tijd zien. Als de tijd niet klopt, kijk dan even de 'timezone' instelling na.
!google <zoekwoord>Als je de CHANSET +infobot geactiveerd hebt, zoekt de bot hiermee naar de ingevoerde zoekwoorden op www.google.com. De bot laat de eerste 2 resultaten zien (als er resultaten zijn).
!image <zoekwoord>Als je de CHANSET +infobot geactiveerd hebt, zoekt de bot foto's/plaatjes die met het ingevoerde zoekwoord overeenkomen op www.google.com. De bot laat de eerste 2 resultaten zien (als er resultaten zijn).
!peakAls je de CHANSET +peak geactiveerd hebt, geeft de bot de gebruikerspiek van het channel weer.
chaninfo?Geeft een link van de informatiepagina van het channel. Deze pagina geeft instellingen,gebruikers, quotes, bans en triggers weer. Deze pagina is ook hier beschikbaar.
stats?Geeft een link van de statistieken pagina van het channel. Deze pagina is ook hier beschikbaar.

Als je vragen of moeite hebt met onze botservice, join dan #NordicBots en vraag voor hulp.

Naar boven

Mail us brunette
brunette
brunette
brunette