News
What is #NordicBots?
Documentation
The Crew
Former Crew

 
 
Sign Up
Downloads
Login
Request Password

 
 
Request a bot
Available bots
Natasha Bots
Channel Information
Channel Statistics
Channel Logs
Request Information
Channel Violations
Channel Suspends

 
 
Homepage
Service Stats
Service Graphs

 
 
Rules
Q FAQ

    
 
 
  NordicBots Documentation

Language: English Hungarian Danish French Finnish Brazilian Portugese Dutch Polish Swedish German Norwegian Romanian Spanish 

NordicBots Dokumentation

Introduktion

Velkommen til NordicBots' dokumentations side! Denne side skulle indeholde al den information du har brug for, når du bruger/requester en NordicBots bot. Nedenfor er der en indholdsfortegnelse, hvor du kan klikke på en sektion for at komme dertil:

General information - Viser general information omkring vores bots. Går i detaljer i emner såsom at requeste, identifikation, brugerniveauer osv.

Globale kommandoer - Viser alle gkommandoer, som ikke er relateret til kanaler.

Kanalrelaterede kommandoer - Viser alle kommandoer, som du kan bruge på/til en kanal.

Kanalindstillinger - Viser alle tilgængelige kommandoer til en kanal.

Diverse kommandoer - Viser alle tilgængelige offentlige kommandoer, samt vigtig information om afstemninger (votes), citater (quotes), udløsere (triggers), kommandopræfiks (commandchar) osv.

Generel information

Få en bot

Hvis du ikke har en bot på din kanal endnu, og du gerne vil have en, så kan du requeste en. Requests kan laves via vores Web request. Før du requester, bedes du dog læse vores regler grundigt! Du kan også requeste via IRC ved at joine #NordicBots og bruge /msg NB-Request request <kanal> <botnick> <email>. Du skal være Q-AUTH'ed for at requeste en bot.

Kanal banned?

Hvis din kanal er banned fra vores service, kan du få følgende svar fra vores bot, når du prøver at requeste:
- #yourchannel has been blocked from requesting! - Dette udløber efter 7 dage automatisk.
- #yourchannel has been badchanneled in our botservice! - Dette er værre. Dette udløber ikke automatisk og kan vare længe.
Hvis du ikke ved hvorfor din kanal er banned fra vores service, venligst join #NordicBots og kontakt en fra vores supportere for at få yderligere information.

Flyt din bot til en anden kanal

Hvis du vil flyte din bot fra en af dine kanaler til en anden, skal du joine #NordicBots og skrive: !move #gammel-kanal #ny-kanal. Kun ejere kan flytte botten. Når du flytter din bot, beholder den din brugerliste, kanalindstillinger og stats. Hvis du ikke ønsker at beholde dine stats, kan du bede en fra NordicBots om at nulstille dem.

Udskiftning af din bot

Hvis du blivert træt af din bots nick, kan du nemt skifte den til en anden tilgængelig bot, ved at bruge /msg <bot> CHANGEBOT <#kanal> <ny bot> Før du prøver at skifte din bot, se venligst læsten over tilgængelige bots her. Alle indstillinger vil forblive som de var.

Fjern din bot

Når din kanal af en eller anden grund bliver lukket, ikke skal bruges mere eller du bare ikke har brug for din bot mere, join venligst #NordicBots og skriv: !remove <#kanal> <grund> og den vil blive fjernet. Kun ejere kan fjerne botten fra en kanal.

Kanal suspenderet?

Hvis du bryder vores regler eller en anden i din kanal gør, vil vi muligvis suspendere din kanal. Det betyder, at botten vil forlade din kanal i typisk 7 dage, men beholder dine indstillinger/brugere. Hvis den ikke er ususpenderet inden den givne periode, vil den automatisk blive fjernet. Ejere i kanalen, vil få en email omkring suspenderingen. Du kan undersøge, om din kanal er suspenderet her. Hvis din kanal er suspenderet og du vil have din bot tilbage, join venligst #NordicBots og spørg en fra NordicBots om at ususpendere din kanal.

Identifikation

Vores bots genkender dig ved hjælp af dit Q-AUTH (dit AUTH til QuakeNets Q bot). For at bruge nogen kommandoer i vores bots, skal du være authed med Q først. Derefter skulle du kunne bruge de kommandoer, som vist på denne side. Hvis botten siger, at den ikke genkender dig, og siger, at du ikke er authed eller at du ikke har adgang, prøv følgende kommando:

/msg <bot> IDENT

Bemærk at du ikke modtager noget svar efter denne kommando (andet end en notice, som siger, at botten vil tjekke om du er authed). Prøv kommandoerne igen efter nogle sekunder, og du skulle være køreklar. Hvis du har nogen problemer, så tøv ikke med at spørge om hjælp i #NordicBots.

Fejl og nye funktioner

Hvis du har fundet en fejl, eller bare har en god idé til en ny funktion, venligst opret en post i vores Forum eller join #NordicBots og kontakt en fra vores support-hold.

Brugerniveauer

Niveaet på en bruger fortæller hvor meget en bruger kan gøre på en kanal. Følgende niveauer er tilgængelige:

FriendVil ikke blive straffet for at gøre 'slemme ting' (såsom at floode eller lave reklame).
VoiceKan bruge VOICE kommandoen til at få voice (+v) på kanalen, og vil automatisk få voice, hvis CHANSET 'autovoice' er aktiveret.
OpKan bruge OP kommandoen til at få op (+o) på kanalen og vil automatisk få op, hvis CHANSET 'autoop' er aktiveret.
MasterKan skifte diverse kanalindstillinger via CHANSET kommandoen. Kan tilføje brugere med niveauerne friend, voice eller op.
OwnerHar fuld kontrol over kanalen. Kan tilføje brugere med niveauerne master og owner (ejer).

De fleste tilladelser nedarves, dvs. at nogen med op-adgang, vil ligeledes heller ikke blive straffet for at gøre 'slemme ting', og kan bruge VOICE kommandoen til at få voice (+v) på kanalen.

top

Globale kommandoer

De følgende kommandoer kan bruges med /msg <bot> <kommando>, f.eks.: /msg <bot> help

Kommandoer tilgængelige for alle

HELPViser fuld hjælp til en bestemt kommando.
IDENTIdentificerer dig som en given bruger i botten (nyttig, hvis du har authed med Q, efter at have joinet dine kanaler).
SHOWCOMMANDSViser alle kommandoer, som er tilgængelige for dig - ADVARSEL: Der er mange!
VERSIONViser den nuværende version af vores bot service.
WHOAMIFortæller hvem botten mener du er.

Kommandoer kun tilgængelige for brugere authed med Q (og genkendt sådan af vors bots)

ACCESSFortæller ens adgang på en kanal.
ADDNOTETilføjer en notits til en bestemt dato (pt. kun CET-tidszonen understøttes).
EMAILSætter din email i botten. Vi vil kun bruge den til at sende vigtig information.
LISTNOTESViser de notitser, som du har tilføjet med ADDNOTE.
WHOISFortæller hvem botten mener et bestemt nick er.

Det er de kommandoer, som ikke er relateret til kanaler. For en liste relateret til kanaler, se nedenfor.

top

Kanalrelaterede kommandoer

Følgende kommandoer kan bruges med /msg <bot> <kommando>, f.eks.: /msg <bot> help

Kommandoer kun tilgængelige for brugere med niveauet 'friend' eller højere

INVITEInviterer dig til kanalen.
SETTOPICViser (eller angiver, hvis du har master eller højere) kanalens topic.

Kommandoer kun tilgængelige for brugere med niveauet 'voice' eller højere

VOICEGiver dig (eller en anden bruger, hvis du har op eller højere) voice (+v) på kanalen.
DEVOICEFjerner dit (eller en anden brugers, hvis du har op eller højere) voice (-v) på kanalen.

Kommandoer kun tilgængelige for brugere med niveauet 'op' eller højere

BANTilføjer et ban på kanalen.
DEOPFjerner dit (eller en anden brugers (hvis du har master level eller højere)) op (-o) på kanalen.
KICKKicker en bruger fra kanalen.
OPGiver dig (eller en anden bruger (hvis du har master level eller højere)) op (+o) på kanalen.
SAYFår bot'en til at sige noget på kanalen.
UNBANFjerner et ban fra kanalen (og databasen).
UNBANALLFjerner alle ikke-vedvarende bans fra kanalen.
UNBANMEUnbanner dig fra kanalen.

Kommandoer kun tilgængelige til brugere med niveauet 'master' eller højere

ADDBADWORDTilføjer et badword. Læs nedenfor for information om badwords.
ADDTRIGGERTilføjer/ændrer en udløser. Læs ovenfor for information omkring udløsere.
CHANLEVDette er et alias til USERLEV, og virker på samme måde.
CHANSETAngiver diverse kanalindstillinger. Læs nedenfor for en liste over tilgængelige indstillinger.
CYCLEFår botten til at rejoine (parte og joine) kanalen.
DELALLBANSFjerner ALLE bans fra kanalen.
DELBADWORDFjerner et badword der blev tilføjet med ADDBADWORD.
DELTRIGGERFjerner en udløser fra kanalen, som er tilføjet med ADDTRIGGER.
GREETAngiver en persons velkomst på kanalen.
MODTRIGGERÆndrer en tidligere tilføjet trigger. Læs nedenfor for information om triggers.
USERLEVAngiver nogens niveau på en kanal. Læs ovenfor, for en liste over tilgængelige niveauer.

Kommandoer kun tilgængelige for brugere med niveauet 'owner'

CHANGEBOTGiver dig mulighed for, at skifte botten i din kanal ud med en anden NordicBots bot. Alle indstillinger forbliver som de var.

top

Kanalindstillinger

Følgende indstillinger kan angivet med CHANSET kommandoen (som kræver niveauet master eller ejer).
For at aktivere en indstilling bruges: /msg <bot> CHANSET <kanal> +<indstilling> [ekstra]
For at deaktivere en indstilling bruges: /msg <bot> CHANSET <kanal> -<indstilling>

Tilgængelige indstillinger

advertiseSlår anti-reklame til, som vil advare/kicke/banne brugere hvis de laver reklame. Læs mere om "warn/kick/ban" indstillingerne her.
autoopAutomatisk op til dem, som er tilføjet med niveauet 'op' eller højere, når de joiner kanalen. Bemærk: dette vil IKKE give op til alle (free-op). Det er ikke muligt med vores bots og imod vores regler.
autovoiceAutomatisk voice til dem, som er tilføjet med niveauet 'voice', når de joiner kanalen. Bemærk: hvis du vil give voice til alle, brug 'massvoice' indstillingen.
badwordsSlår badwords funktionen til, som vil advare/kicke/banne brugere hvis de siger et ord i databasen tilføjet badword. Læs mere om badwords systemet nedenfor.
bitchForhindrer personer uden adgang at få op på din kanal, ved at deoppe dem, når nogen giver dem op.
commandcharDenne funktion gør brugen af bestemte kommandoer nemmere, ved at tillade brug af "!" og "?" for disse kommandoer (f.eks. !op og ?kick). Læs mere omkring kommandopræfiks nedenfor.
dynamicbansFjerner ikke-vedvarende bans [minutter] minut(ter) efter at have sat dem på kanalen. (Standard: slået til, 5 min.). Læs mere om ban systemet nedenfor.
enforcebansKicker brugere der matcher bans sat af andre brugere. (Standard: slået til). Læs mere om ban systemet nedenfor.
floodSlår anti-flood til, som vil advare/kicke/banne brugere hvis de siger mere end <x> linjer i <y> sekunder. Læs mere om "warn/kick/ban" indstillingerne her.
greetHvis aktiveret, vil botten skrive en velkomst-besked til de brugere der har én indstillet (ved brug af GREET kommandoen).
hidelogsAktivér denne funktion, hvis du vil aktivere stats for din kanal, men ikke have at brugere kan se kanalens logs. Dette vil skjule dine logs. Deaktivér, for at gøre dem synlige igen.
infobotAktiverer diverse kommandoer såsom !date og chaninfo?.
massvoiceAutomatisk voice til alle som matcher en bestemt maske (som standard er det alle), når de joiner kanalen.
modesFår botten til at sætte de angivne modes på kanalen.
onjoinSætter en velkomst-notice, som vises til alle brugere, når de joiner kanalen. (%n erstattes af brugerens nick, %p viser max. kanalbrugere.
peakFår botten til at holde styr på max. brugere i din kanal, og aktiverer !peak kommandoen.
quotesVil muliggøre brugen af citater (quotes) på kanalen. Læs mere omkring citatsystemet nedenfor.
showbanbyHvis denne er aktiveret, vises auth/nick for brugeren som har sat ban når der kickes. (standard: slået til). Læs mere om ban systemet nedenfor.
statsHvis aktiveret, vil botten gemme logs for din kanal, og stats vil blive genereret ca. hver 3. time. Læs mere nedenfor.
statslangGiver dig mulighed for, at skifte sproget som bliver brugt til stats. For en liste over tilgængelige sprog, læs nedenfor.
timedquotesAktivér denne funktion, hvis du vil have botten til at vise et tilfældig citat (quote) med nogle minutters mellemrum.
timezoneAngiver den nuværende tidszone for din kanal (til brug med !date kommandoen).
topicHvis aktiveret, vil botten kun tillade brugere med niveauet master eller owner at skifte topic på kanalen.
tvAktiverer !tv kommandoen, som viser hvad der går nu på svensk TV.
userbansTillader (ALLE) brugere at tilføje bans udenom bot'en (ellers SKAL bans tilføjes igennem bot'en). (Standard: slået til). Læs mere om ban systemet nedenfor.
voteAktiverer !vote kommandoen, som giver brugere mulighed for, at starte afstemninger i din kanal. Læs mere omkring afstemningssystemet nedenfor.

Statistikker (stats)

Vores bots kan lave statistikker over din kanal, hvis du aktiverer 'stats' CHANSET (som forklaret ovenfor). Et eksempel på hvordan en sådan side ser ud, kan ses her. Dette er stats over vores kanal. Der vil også være en side, som viser en log over aktiviteten på din kanal, som vist her. Hvis du ønsker at skjule loggen over din kanalaktivitet, brug 'hidelogs' CHANSET (som forklaret ovenfor). Dette vil skjule dine logs. Hvis du deaktiverer funktionen igen, vil dine logs igen være synlige.

Som forklaret ovenfor, kan du bruge 'statslang' CHANSET til at skifte sproget, som stats bliver vist i. Her er en liste (på engelsk) over sprogene, som er understøttet:

English - en
German - de
Norwegian - no
Portuguese - pt
Portuguese (Brazil) - br
Danish - dk
French - fr
Spanish - es
Polish - pl
Dutch - nl
Dutch (Flemish) - be
Swedish - se
Finnish - fi
Slovenian - si
Hungarian - hu
Estonian - ee
Italian - it
Catalan - ca
Turkish - tr
Romanian - ro
Icelandic - is
Czech - cz
Slovak - sk
Russian - ru
Greek - gr
Hebrew - he
Bulgarian - bg
Serbian - yu
Albanian - al

Hvis dit sprog ikke er tilgængeligt og du har lyst til at oversætte det for os, må du meget gerne kontakte os i #NordicBots.
top

Diverse kommandoer

Badwords/advertise/flood indstillinger

Du kan slå badwords til med: /msg <bot> CHANSET <chan> +badwords [type] [varighed]
Du kan slå anti-reklame til med: /msg <bot> CHANSET <chan> +advertise [type] [varighed]
Du kan slå anti-flood til med: /msg <bot> CHANSET <chan> +flood [linjer:sek] [type] [varighed]
Some du kan se, har disse indstillinger nogle få parametre som kan bruges. Nedenfor er en liste over typerne:

warnAdvarer brugeren.
warn+kickAdvarer brugeren og kicker brugeren anden gang.
warn+banAdvarer brugeren og banner brugeren anden gang. *
kickKicker brugeren uden advarsel.
banBanner brugeren uden advarsel. *

Funktioner markeret med '*' bruger bans. Du kan indstille varigheden ved at specificere varigheds parametret med det antal hele minutter brugeren skal bannes i. Hvis det ikke specificeres varer bannet 5 minutter.

Tilføjning af badwords

Når BADWORDS indstillingen er aktiveret, kan du starte med at tilføje badwords. Badwords kan tilføjes således:
/msg <bot> ADDBADWORD <chan> <badword>
Badwords kan fjernes med 'DELBADWORD' kommandoen.

top

Ban systemet

Ban metoder (mål typer):

/msg <bot> ban #chan nick 7d <årsag> Banner brugeren ved hostmask og auth (forudsaget at de er AUTH'd med Q)
/msg <bot> ban #chan #auth 7d <årsag> Banner brugeren ved auth.
/msg <bot> ban #chan *!*@host 7d <årsag> Banner brugeren ved hostmask.

Ban metoder (varighed og årsag):

/msg <bot> ban #chan <bruger> Banner brugeren i 1 time (standard) med årsagen 'Requested' (standard).
/msg <bot> ban #chan <bruger> 7d Banner brugeren i 7 dage med årsagen 'Requested' (standard).
/msg <bot> ban #chan <bruger> perm <årsag> Banner brugeren permanent med den specificerede årsag

Ban metoder (specielt):

/msg <bot> ban #chan <bruger> 7d *<årsag> Banner brugeren på den normale måde, men vil gøre bannet vedvarende (se [1]).

Unban metoder:

/msg <bot> unban #chan nickFjerner alle bans der matcher brugeren (hvis muligt).
/msg <bot> unban #chan #authFjerner alle bans der matcher det specificerede auth (hvis muligt).
/msg <bot> unban #chan *!*@*Fjerner det bestemte ban (hvis det findes).
/msg <bot> unbanall #chanFjerner alle ikke-vedvarende bans fra kanalen.
/msg <bot> unbanme #chanFjerner bans på dig fra kanalen.
/msg <bot> delallbans #chanFjerner ALLE bans fra kanalen.

[1] Vedvarende betyder at bot'en altid vil prøve at holde bannet aktivt på kanalen (og resette det når det bliver fjernet)

top

Kommandopræfiks

Denne funktion giver dig mulighed for, at bruge bestemte kommandoer til botten med udløsere såsom "!" og "?". Se listen nedenfor for disse kommandoer.
Du kan aktivere det med: /msg <bot> CHANSET <kanal> +commandchar <tegn>
F.eks. +commandchar !, vil aktivere kommandoer såsom !kick. Ved at bruge +commandchar ., ville aktivere kommandoer såsom .kick

!access <nick>Viser en persons adgang på kanalen.
!addtrigger <udløser> <tekst>Tilføjer en udløser på kanalen.
!deltrigger <udløser>Fjerner en given udløser fra kanalen.
!kick <nick>Kicker en person fra kanalen.
!ban <nick>Banner en person fra kanalen.
!unban <nick>Fjerner et ban fra kanalen.
!voice <nick>Giver dig (eller en anden, hvis du har op eller højere) voice (+v) på kanalen.
!devoice <nick>Fjerner dit (eller en anden brugers, hvis du har op eller højere) voice (-v) på kanalen.
!op <nick>Giver dig (eller en anden, hvis du har master eller højere) op (+o) på kanalen.
!deop <nick>Fjerner dit (eller en anden brugers, hvis du har master eller højere) op (-o) på kanalen.
!greet <nick>Angiver en velkomst for en given bruger på kanalen.
!chanset <indstilling>Angiver/fjerner en given indstilling på kanalen.
!userlev <nick> <niveau>Angiver en brugers brugerniveau på kanalen.

Bemærk: '!' afhænger af hvilket tegn du har valgt med +commandchar indstillingen. Standarden er !.

top

Citatsystemet

Du kan aktivere citatsystemet med: /msg <bot> CHANSET <kanal> +quotes
Følgende kommandoer er tilgængelige:

!quoteBruges til at vise et tilfældig citat.
!quote add <tekst>Bruges til at tilføje et nyt citat.
!quote info <id>Bruges til at få information omkring et citat med et givent ID.
!quote find <tekst>Bruges til at finde et citat med den givne tekst.
!quote del <id>Bruges til at slette et citat med det givne ID.
top

Udløsersystemet

Det er muligt for brugere med niveauet master eller ejer på en kanal, at tilføje offentlige udløsere såsom !ip, !hjælp, ?info, .status osv., som viser en brugerdefineret linie tekst. Du skal starte din udløber med en af følgende tegn: !, ? og . (punktum).
For at tilføje/ændre en udløser, brug: /msg <bot> ADDTRIGGER <kanal> <udløser> <tekst>
For at slette en udløser, brug: /msg <bot> DELTRIGGER <kanal> <udløser>
For at rette en eksisterende udløser, brug: /msg <bot> MODTRIGGER <kanal> <udløser> <add/edit/del> [linienummer] [ny tekst]

Udløsertyper

Udløsere kan være af tre typer: offentlige (-public, som er standard), private (-private, som sender svaret som en privat besked) og notice (-notice, som sender svaret som en notice).

Niveauer

Udløsere kan begrænses til bestemte brugerniveauer. Du kan f.eks. lave en udløser tilgængelige for kun niveauet master og op. Du kan tjekke de tilgængelige brugerniveauer her.

Argument understøttelse

Du kan også bruge %1, %2, ..., %9 identifikatorerne til at henvise til en bestemt parameter i en linie. Du kan også bruge %N- for at henvise til parametren N og derefter (argumentet + alt derefter). Se nedenfor for eksempler.

Udløser-eksempler

Her kan du finde nogle eksempler på de enkelte udløbertyper med en forklaring til hver. Den første linie er kommandoen, den anden linie er forklaringen.

Offentlig udløser

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots !kommandoer Du kan bruge følgende kommandoer her: !hjælp, !server
Hvis en bruger skriver !kommandoer på kanalen, vil botten svare (på kanalen) med 'Du kan bruge følgende kommandoer her: !hjælp, !server'

Privat (query) udløser

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots -private !kommandoer Du kan bruge følgende kommandoer her: !hjælp, !server
Hvis en bruger skriver !kommandoer på kanalen, vil botten svare i privat (query) med 'Du kan bruge følgende kommandoer her: !hjælp, !server'

Notice trigger

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots -notice !kommandoer Du kan bruge følgende kommandoer her: !hjælp, !server
Hvis en bruger skriver !kommandoer på kanalen, vil botten svare med rød skrift (notice, privat) med 'Du kan bruge følgende kommandoer her: !hjælp, !server'

Udløser med adgangsniveau

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots -level voice !kommandoer Du kan bruge følgende kommandoer her: !hjælp, !server
Hvis en bruger med mindst 'Voice'-niveauet skriver !kommandoer på kanalen, vil botten svare ham (på kanalen) med 'Du kan bruge følgende kommandoer her: !hjælp, !server'
Hvis brugeren har et lavere niveau (Friend eller No (ven eller ingen adgang)) vil han ikke modtage noget svar fra botten.
Disse udløseres indhold vil være skjulte på 'chaninfo?' hjemmesiden. Dette betyder også, at hvis du vil lave en udløser, hvor kun dem med 'Voice' eller højere kan se indholdet, skal du lave udløseren som enten 'private' eller 'notice'.

Notice trigger with level

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots -notice -level voice !kommandoer Du kan bruge følgende kommandoer her: !hjælp, !server
Hvis en bruger med mindst 'Voice'-niveauet skriver !kommandoer på kanalen, vil botten fortælle ham i en notice (rød skrift, privat) teksten 'Du kan bruge følgende kommandoer...'.
Hvis brugeren har et lavere niveau (Friend eller No) vil vedkommende ikke få noget svar fra botten.
I dette tilfælde vil botten ikke give noget svar i kanalen, når nogen (med 'Voice' eller højere) skriver !kommandoer i kanalen. Kun personer med adgang kan se svaret.

Udløser med argumenter

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots !slap /me slaps %1 around a bit with %2-
Hvis en bruger så skriver: !slap <nick> a large trout
vil det blive vist som en handling (/me): |NordicBots| slaps <nick> around a bit with a large trout


top

Afstemningssystemet

Du kan aktivere afstemningssystemet med: /msg <bot> CHANSET <kanal> +vote
Følgende kommandoer er tilgængelige:

!vote startBrug denne for at starte en ny afstemning: !vote start <varighed> <spørgsmål> Dette kræver, at brugeren er tilføjet på kanalen.
!vote noBruges for at stemme nej.
!vote yesBruges for at stemme ja.
!vote statusBruges til at tjekke status på en nuværende afstemning.
!vote stopBruges til at stoppe en nuværende afstemning.
top

Blandede kommandoer

Her kan du se en liste over de offentlige kommandoer.

!dateViser den nuværende dato og tid i din kanal. Hvis tiden er forkert, prøv at justere den med 'timezone' indstillingen
!google <nøgleord>Hvis du har aktiveret CHANSET +infobot, kan du bruge din bot til at søge efter et givent nøgleord på www.google.com. Den vil vise de to første (om muligt) resultater.
!image <nøgleord>Hvis du har aktiveret CHANSET +infobot, kan du bruge din bot til at søge efter et givent billede på www.google.com. Den vil vise de to første (om muligt) resultater.
!peakNår CHANSET +peak er aktiveret, viser denne kommando det højeste antal af brugere på kanalen.
chaninfo?Viser et link på kanalen til kanalens info side. Denne side viser kanalindstillinger, brugere, citater, bans og udløsere. Bemærk, at denne side også er tilgængelig via denne side.
stats?Viser et link til kanalens stats og logs side. Også tilgængelig her.

Hvis du har nogen spørgsmål eller har brug for hjælp under brugen af vores service, venligst join #NordicBots.

top

Mail us brunette
brunette
brunette
brunette